Wykonanie plików shape dla gazowni - małopolska Autor : Martens kategoria: UsługiPliki shp to dla osób mających powiązania z wykonawstwem robót gazowych temat odległy. Nie jest łatwo oczekiwać od wykonawców, projektantów, geodetów, by wykonywali takie usługi. Czym są pliki shape?


Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) - jest to nader popularny format plików grafiki wektorowej. Wykorzystywany jest w geoprzestrzennych danych stosowanych w Systemach Informacji Geograficznej. Za wykorzystaniem plików shp są tworzone punkty, linie, wielokąty itp. Każdy z elementów oprócz tego może być opisany przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, typ średnicy, rodzaj materiału, teryt itd. Atrybuty te są magazynowane w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.

Oferuję:

- Wykonanie plików shp dla sieci i przyłączy gazowych w zgodzie z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów jak również zestawieniem materiałów. Wykonane plik shp posiadają: armaturę, sieć i rury ochronne. Są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".

- Wykonanie dokumentacji: raport spawów/zgrzewów, zestawienie materiałów. Pliki shp muszą się zgadzać z powykonawczym szkicem, raportem spawów/zgrzewów jak również zestawieniem materiałów. Z tego powodu w ofercie mieści się też pozycja, w jakiej na kanwie geodezyjnego szkicu (powykonawczego) wykonuje w całości pliki shp wraz z raportem i zestawieniem materiałów. W taki sposób są usuwane do najmniejszego prawdopodobieństwa błędów pomiędzy tymi dokumentami i plikami shp.

- Poza tym wykonuje też rysunek powykonawczy (domiary) naniesiony na mapę z geodezyjną inwentaryzacją.

- Otwarty jestem na propozycje współpracy (nie tylko w zakresie powykonawczej dokumentacji).

 

tel.kontaktowy: 604507402

Strona www: shp.2beinspired.pl